• Θεόδωρος Γ. Βαβούρας

  Δρ. Διπλ. Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Η.Υ. Α.Π.Θ.
  Μελέτες Επιβλέψεις Η.Μ. έργων

  Έδρα: Θεσσαλονίκη
 • Theodoros G. Vavouras


  Ph.D., M.Ed., I.MSc., Elec. & Comp. Eng. A.U.Th.

  M.Ed. Adult Education EAP


 • there is no counter here, but i'm sure that you're the last visitor by now!
 • 1
 • 2
 • 3
Τετάρτη 7 Ιούνιος 2023